Daniel Palmqvist 

Amatörhistoriker, översättare och bloggare