Laila Abdallah 

Svensk-palestinier och socialdemokrat som värnar om demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter.
See followers