Thần Uyên 

Mình là một Career Coach giúp xây dựng nội lực cho người trẻ thông qua tư duy và hành động. Cùng bạn khai phá tiềm năng, dẫn lối nghề nghiệp, vững bước tương lai.
See followers