Tor Bærland 

Sannhetssøkende, liker å være oppdatert på hva som faktisk skjer i samfunnet som påvirker deg og meg.
See followers