Tomáš Trumpeš 

regionální novinář Ohlasy dění na Boskovicku
400 subscribers