Mai Q 

"Một sớm mình tỉnh giấc và nhận ra mình chẳng cần là ai cả, mình chỉ là một người bình thường, với rất nhiều tình yêu dành cho cuộc sống này." - st