Ματθαίος Τσιμιτάκης 

Τι Μέσα χρειαζόμαστε σήμερα; Είμαι δημοσιογράφος και επαγγελματίας της επικοινωνίας. Σε αυτό το newsletter προσπαθώ να συζητήσω αυτό το ερώτημα