pass_0_guava 

ko'olaupoko => calif =====>'sachusetts