Tomasz Goetel

In The Flying Fish, I write about what bothers me. (Piszę też „Rybę po polsku”, bo czasami lepiej wypocić się można w języku ojczystym.)
Posts