Carl Löwegren

Genomskinlig och naiv sanningssägare