Κωνσταντίνος Καλλίνικος

Είμαι προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα ενδιαφέροντα μου είναι οι νέες τεχνολογίες, η ποιότητα ζωής και ο δημόσιος λόγος.

No posts