ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ 

Πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις
See subscribers