Het onderzoeksproject Bewaken en Beveiligen van Universiteit Leiden is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het kenniscentrum Bewaken en Beveiligen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
200 subscribers