Jas Nguyen 

Tôi là Jas, blogger và podcaster chuyên viết về productivity, phát triển bản thân và bài học cuộc sống. Tôi viết Nhật ký tuần vào mỗi Chủ nhật chia sẻ những điều thú vị tôi học được trong tuần. Email: jas@iamjas.net
600 subscribers