Hùng Vũ 

@ludolab
Chuyên gia Game hóa. Tổng biên tập Blog Game hóa. Liên hệ email hungvu@ludolab.vn để được tư vấn giải pháp tăng engagement cho tổ chức của bạn.
800 subscribers