Razib Khan 

Geneticist. Also history, evolution, politics, books, etc.