Hans Eirik Olav 

Olav har en bachelorgrad i økonomi ved University of Georgia, USA, og en Mastergrad i økonomi med hovedfag i finans ved University of Miami, USA.