Karin Engdahl 

Grundskollärare. Jobbar på lågstadiet i Färgelanda kommun. Kommunpolitiker i Uddevalla. Tidigare regionråd i 16 år i Västra Götalandsregionen.
See followers