Daniel Štraub 

Pisze o aktualnej czeskiej alternatywie.
See followers