Thiên Nhi 

@thiennhi
Nhi là một người viết và điều phối các chương trình thực hành chiêm nghiệm, biểu đạt, phát triển năng lực liên văn hoá. Nhi mong muốn trải nghiệm nhiều cuộc đời, khám phá thế giới đầy màu sắc và các bản thể khác nhau trong mình.
300 subscribers