YTuong Team 

@ytuong
Team YTuong biết ơn những đóng góp của bạn dù chỉ là những hành động nhỏ nhất như đứng từ xa quan sát hoặc điều lớn lao hơn như là góp ý để tụi mình dần tốt hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành, theo dõi những chặng đường, thay đổi của YTuong
12K+ subscribers