BA Zone 

Cộng Đồng BA Việt Nam là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và cơ hội nghề nghiệp hữu ích cho tất cả các bạn đam mê công nghệ và mong muốn trở thành một Business Analyst chuyên nghiệp.
900 subscribers