Đông Chí Nguyên 

Một chàng trai tháng 3 làm sáng tạo và thích sáng tạo. Là một dreamer thích mọi thứ về nhiếp ảnh, thiết kế đồ hoạ và sáng tạo nội dung.
See subscribers