Marta 

w pewnej wyższej wspierałam zdalne nauczanie, w ogniu pandemii. Zmieniłam plansze na metodykę zdalnego nauczania na uniwersytecie.
See followers