Mikołaj Cempla 

filmowiec, projektant graficzny, założyciel humanstories.studio