Annie Ross 

Socialdemokratisk klimat- och miljöpolitiker i Stockholm, styrelseledamot i S-föreningen Reformisterna. Jobbar med klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Tycker Socialdemokraterna ska gå till val på klimatplanen En grön ny giv år 2026.
See followers