Lívia Hlavačková 

správne zvedavá osoba; vyštudovaná lekárka v klinickom výskume; autorka fantasy; popularizátorka vedy; prednášajúca; a kadečo ďalšie, čo sa sem nezmestí :)
Posts