Bo C Engström

Civ.Ing, Civ.Ek med många års boende i Muslimska länder.