Suzanne Ingers 

SSU på 1970-t. Socialdemokrat även när det svider.