ஞா.சுதாகர் 

6 ஆண்டுகால அனுபவம் கொண்ட ஊடகவியலாளர். விகடன் குழும ஊடகங்களில் இணையம், தொழில்நுட்பம், ஸ்டார்ட் அப்கள் & இவை சார்ந்த கொள்கைகள் பற்றி தொடர்ந்து எழுதி வருபவர். இணைய வாசகர்களுக்காக தற்போது The Suject Line நியூஸ்லெட்டரை எழுதிவருகிறார்.