Βασίλειος Λιάκος 

Ιεροψάλτης-Εραστής της Ελληνικής γλώσσης-Βιοτέχνης-Εναντίον τών ΝεοΤαξιτών όλων τών αποχρώσεων.
See followers