Lucas Nakata | @Nakinvest

Advogado que largou o terno pelos gráficos! Trader desde 2018 Crypto | Mercado | Economia